Lamers Echtscheidingsbemiddeling

Echtscheiding particulieren

Bij de afwikkeling van uw echtscheiding en bij het opstellen van het convenant wordt onder meer aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.

Algemeen

 • wonen en omgang
  • ouderschapsplan
  • de (wettelijke) informatievoorziening
 • hoogte en duur van de kinderalimentatie
  • wijzigingsmomenten
  • fiscale aspecten
 • hoogte van de partneralimentatie
  • wijzigings– en beëindigingmomenten
  • fiscale aspecten

Vermogensverdeling en/of -verrekening

 • vermogensverdeling
  • vaststellen samenlevingsvorm en interpretatie van de gemaakte afspraken
  • vaststellen peildatum voor de samenstelling en waardering van de gemeenschap
  • juridische vermogensverdeling
  • werkelijke vermogensverdeling
  • vaststellen van de over(onder)bedeling
  • formele afwikkeling van de vermogensverdeling
 • afwikkeling huwelijkse voorwaarden
 • (koude uitsluiting; periodiek verrekenbeding; finaal verrekenbeding)
  • juridische verrekening van inkomen en/of vermogen
  • werkelijke verrekening
  • vaststellen van de verrekeningsvordering
 • vaststellen vergoedingsrechten

Pensioen en echtscheiding

 • wet verevening pensioenrechten bij echtscheiding
 • bijzonder partnerpensioen
 • pensioenconversie
 • pensioenverrekening
 • fiscale aspecten

Overlijden en echtscheiding

 • overlijden tijdens de echtscheidingsprocedure
 • overlijden na de echtscheiding
 • positie minderjarige kinderen

Bijzondere onderwerpen

 • echtscheiding en eigen woning
 • echtscheiding en levensverzekeringen
 • berekening (consumptief) beschikbaar inkomen na echtscheiding
 • kunnen de lasten na echtscheiding worden gedragen?