Lamers Echtscheidingsbemiddeling

Scheidingsadvies ondernemers

Wanneer een ondernemer (IB/DGA) of een partner van een ondernemer betrokken is bij een scheiding, dan geeft dit specifieke vragen. Immers, de onderneming is zowel een vermogens-bestanddeel bij de verdeling (verrekening) als een inkomstenbron voor de berekening van alimentatie.

Voor de berekening van de alimentatie zijn de Tremanormen minder uitgewerkt en vaak is de waardering van een onderneming een lastig onderwerp waar heel verschillend over wordt gedacht. Daarnaast mag bij het beëindigen van een relatie de continuïteit van een onderneming niet in gevaar komen. Een zorgvuldige belangenafweging en het tot stand brengen van draagvlak tussen de (ex)partners is daarom van groot belang.

Bij de afwikkeling van een scheiding en bij het opstellen van het convenant wordt bij een ondernemer mede aandacht besteed aan de volgende onderwerpen.

Onderneming als vermogensbestanddeel

 • waardering van de onderneming
  • methode van waardering
  • goodwill
  • belastinglatentie
 • juridische aspecten bij de verdeling/verrekening van een onderneming
  • bestuur over het ondernemingsvermogen (IB/BV)
  • levering van ondernemingsvermogen (IB/BV)
  • verknochtheid van ondernemingsvermogen (IB/BV)
 • fiscale aspecten bij de verdeling/verrekening van een onderneming
  • IB- onderneming
  • Besloten vennootschap (verdeling/verrekening van aandelen)
  • gevolgen scheiding bij samenwerkingsverbanden tussen partners
  • de onderneming bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding

Onderneming als inkomensbestanddeel

Indien bij een scheiding een ondernemer (IB/DGA) is betrokken dan is de vaststelling van het inkomen een lastige aangelegenheid.

 • wat is het genormaliseerde resultaat (salaris)
 • op basis van welke periode wordt het inkomen vastgesteld
 • wijzigt het resultaat (inkomen) door de scheiding
 • hoe hoog is het inkomen voor de draagkrachtberekening
 • welk inkomen wordt gebruikt voor de berekening van de behoefte
 • wat is de samenhang tussen de berekening van de draagkracht en waardering van de onderneming

Bijzondere onderwerpen

 • de terbeschikkingstellingsregeling en scheiding
 • pensioen in eigen beheer
 • afstortingsverplichting pensioen en de gevolgen hiervan voor de waardering van de onderneming
 • oudedagsreserve (IB)