Lamers Echtscheidingsbemiddeling

Mediation

Bij mediation behartigen wij uw gezamenlijke belangen en komen wij samen tot afspraken die de basis vormen voor een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek. Deze afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst (convenant). Dit convenant wordt samen met het gezamenlijk verzoek, het ouderschapsplan en de berekeningen van de kinder- en partneralimentatie ingediend bij de rechtbank. De rechter heeft bij een gemeenschappelijk verzoek geen inhoudelijke rol en er is geen mondelinge zitting. De rechtbank spreekt de scheiding uit op basis van de afspraken zoals die zijn vastgelegd in het convenant. Nadat de rechtbank middels een beschikking de scheiding heeft uitgesproken zal deze beschikking worden ingeschreven in de registers van de Burgerlijke Stand. Deze inschrijving is het juridische einde van het huwelijk.

In het convenant worden onder meer de volgende afspraken vastgelegd:

– de omgangsregeling met uw kinderen (ouderschapsplan);
– de hoogte van de kinderalimentatie;
– de hoogte, duur en randvoorwaarden mbt de partneralimentatie;
– de omvang en verdeling van uw vermogen;
– de afwikkeling van uw pensioenrechten (pensioenverevening);
– overige zaken (zoals fiscale aangifte, regeling bij geschillen).

Externe advocaat en griffierechten van de Rechtbank.
Na ondertekening van het convenant zal een advocaat het verzoekschrift indienen bij de rechtbank en zorgen voor de algehele administratieve afwikkeling van de scheiding.

Wat kunt u van ons verwachten?
Tijdens het mediationtraject komen wij regelmatig bij elkaar om alle zaken te bespreken die nodig zijn om het convenant te kunnen
opstellen. Tijdens deze gesprekken voorzien wij u van informatie die voor uw besluitvorming van belang is.
Tevens bekijken wij alternatieve mogelijkheden en oplossingen.

Echter onze dienstverlening gaat verder.
Naast de afspraken die noodzakelijk zijn voor het kunnen opstellen van een convenant zal nadrukkelijk worden stil gestaan bij:
– de fiscale gevolgen van uw scheiding en
– de financiële gevolgen van uw scheiding.

Mediationovereenkomst