Lamers Echtscheidingsbemiddeling

Beeldmerk

Als beeldmerk voeren wij de afbeelding van een sextant.

Zeevaart was vroeger in feite kustvaart. Zonder land in zicht wist geen enkele schipper waar hij zich nu eigenlijk precies bevond en dus bleven zeelieden het liefst niet al te ver verwijderd van de kust. Dat was wel veilig, maar niet echt gericht op het zoeken naar nieuwe wegen.

Pas in de achttiende eeuw werden de zeelieden bevrijd door de octant en zijn opvolger, de sextant. Eindelijk konden zeelieden, ongeacht de omstandigheden, hun plaats bepalen en hun koers uitzetten naar onbekende oorden.

Dankzij de wetenschap werden de octant en sextant in Nederland geïntroduceerd. De Leidse instrumentmaker Jan van Musschenbroek had de primeur en bood als eerste in Nederland een octant te koop aan. Dat werd een groot succes en binnen twee jaar was de octant volop in gebruik bij initiatiefrijke zeelieden. De verdere verspreiding kwam in een stroomversnelling toen de V.O.C. in 1741 besloot octanten – en later sextanten – te gebruiken.  Mede door het gebruik van deze instrumenten groeide de V.O.C. uit tot een van de succesvolste reders van de wereld.

Overeenkomstig de geschiedschrijving over de octant en de sextant, bepalen wij uw huidige positie om vandaar een koers te kunnen uitzetten naar uw nieuwe (onbekende) bestemming.