Lamers Echtscheidingsbemiddeling

Artikel Grenskoerier maart 2016

Kind en echtscheiding; Kind van de rekening?

Relatief veel volwassenen en kinderen krijgen tegenwoordig te maken met een echtscheiding. Voor iedereen is dit een ingrijpende en vaak pijnlijke periode. Het voelt alsof het leven als het ware ‘op z’n kop’ wordt gezet. Het vertrouwde gezin, de vaste basis voor ouders en kinderen, valt uiteen en een periode van grote onzekerheid begint. Hoe kan je als ouder je kinderen door zo’n moeilijke periode heen loodsen?

De manier waarop kinderen reageren op een scheiding is heel verschillend en hangt af van vele factoren. Hun reactie heeft voor een deel ook met leeftijd te maken. Het denkvermogen van jongere kinderen is nog volop in ontwikkeling. Fantasie en realiteit lopen bij hen door elkaar. Daarnaast reageren jongens vaak anders op een scheiding dan meisjes. Hoe kinderen ook reageren, wat hen echt helpt in de aanpassing aan de nieuwe werkelijkheid is opbouwend gedrag van de ouders. Ouders die laten zien dat zij in goed overleg met elkaar de zorg en opvoeding op zich nemen. In hun dagelijks handelen beseffen deze ouders dat een negatieve houding ten opzichte van elkaar zeer schadelijk kan uitwerken op de ontwikkeling en het welzijn van hun kinderen.

Lianne Lamers, psychoog-mediator bij Lamers Echtscheidingsbemiddeling en advies; ”In de regel zijn kinderen in eerste instantie geschokt maar niet altijd verrast door de breuk tussen hun ouders. Kinderen krijgen veel meer mee in het gezin dan ouders denken. Maar de beslissing tot een definitieve breuk maakt toch veel emoties los. Kinderen (van alle leeftijden) voelen zich angstig en onzeker worden. Ook zijn ze verdrietig en/of boos. In hun emoties kunnen allerlei onrealistische gedachtepatronen ontstaan. Met name kinderen tussen de leeftijd van 6 en 12 jaar denken soms dat de scheiding door hun wordt veroorzaakt. Zij voelen zich (mede) verantwoordelijk voor de scheiding. Daarnaast is er de angst om beide ouders te zullen verliezen eveneens vaak aanwezig. Kinderen willen en kunnen niet kiezen tussen vader en moeder. Ze houden van beide ouders. Als kinderen zien dat hun ouders veel ruzie maken of elkaar zwart maken, dan geeft dit bij kinderen spanningen, hoe oud ze ook zijn.
Onderzoek heeft aangetoond dat aanpassingsproblemen niet liggen aan de scheiding zelf. Deze problemen komen meestal voort uit de omstandigheid dat kinderen worden blootgesteld aan ouderlijke conflicten, ondermijning van elkaars gezag en gebrek aan wederzijds respect tussen beide ouders. De relatie tussen de ouders na de scheiding bepaalt voor een belangrijk deel de aanpassing van de kinderen. Daarom is het belangrijk dat ouders zich weten te beheersen, geen ruzie maken in het bijzijn van de kinderen en hen niet betrekken in hun onenigheden.

Daarnaast geven zorgzaamheid en oprechte en duidelijke communicatie houvast aan kinderen in deze periode van onzekerheid. Lianne Lamers: “Volg als ouder met aandacht je kinderen in hun dagelijkse doen en laten, vraag hier specifiek naar, en laat vooral zien dat je er als ouder fysiek en mentaal bent. Ben eerlijk en duidelijk: vertel wat er aan de hand is, wat kan je als ouders wel en niet doen en luister naar wat er bij hen leeft. Durf ook over gevoelens te praten. Als je als ouder zelf verdrietig bent, zeg dat dan gewoon. Kinderen zien veel aan lichaamstaal van ouders, trekken hier conclusies uit, die zonder met elkaar te communiceren veel verwarring (en dus spanning) kunnen veroorzaken. Ga dus vooral in gesprek met je kind. En als er even niets te zeggen is, dan kun je elkaar ook gewoon even vasthouden. Er hoeft niet altijd wat gezegd te worden om toch contact te ervaren met je kinderen. Maar wees ook duidelijk over grenzen. Als kinderen verdrietig zijn of boos moet hier ruimte voor zijn, maar niet alle emotionele gedragingen zijn acceptabel. Wat ook zeker bijdraagt aan houvast is een duidelijke omgangsregeling waar structuur en rust vanuit gaat. Dus niet te veel wisselingen van vader naar moeder en andersom in een korte tijd. Kinderen zijn gebaat bij structuur en rust. Ouders, overigens, ook.

Kortom: Ouders die in staat zijn om, voor wat betreft de verzorging en opvoeding van hun kinderen, samen te werken en over hun eigen schaduw heen te stappen zullen merken dat hun kinderen na verloop van tijd weer een gezonde en stabiele basis leggen onder hun verdere ontwikkeling.

Als echtpaar begeleiden Jan en Lianne Lamers particulieren en ondernemers bij de afwikkeling van hun scheiding via een bijzondere aanpak. Opgeleid als Financieel Planner en Register Financieel Echtscheidingsadviseur is Jan Lamers gespecialiseerd in de juridische-, fiscale- en financiële aspecten van een echtscheiding. Lianne Lamers heeft als psycholoog-mediator met name oog voor het emotionele krachtenveld tussen de (ex) partners en begeleidt hen in het openhouden van de communicatie.